Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quy định hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 15/07/2019

Ngày 10/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1668 /QĐ-UBND về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Theo đó:
1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau:
- Đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi.
- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác  hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.
2. 
Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:
- Đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi.
- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác  hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi.
Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết lực vào ngày 31/12/2019.

Xem chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 21