Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 tại thành phố Huế ngày 24/10/2019
Ngày cập nhật 25/10/2019

Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 24/10/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Chỉ số chất lượng không khí ngày 24/10/2019 đối với thông số Bụi PM2.5 là 39, chất lượng không khí ở mức tốt.

Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 24/10/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Chỉ số chất lượng không khí ngày 24/10/2019 đối với thông số Bụi PM2.5 là 39, chất lượng không khí ở mức tốt.

Sơ đồ so sánh kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

        Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở./.

https://stnmt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 5