Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công khai cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh TT-Huế
Ngày cập nhật 20/09/2019

THÔNG BÁO

V/v thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công khai

cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 như sau:

Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại giao dịch cũ:

- Tên: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0234.892987

2. Tên, địa chỉ, số điện thoại giao dịch mới:

- Tên: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại:  0234.3823666

Email: hanhchinhcong@thuathienhue.gov.vn

Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019, cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phụ trách. Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vui lòng liên hệ tại địa chỉ mới. Mọi hoạt động khác vẫn không có sự thay đổi.

Thông báo này, được thông báo thay cho công văn và thư gửi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để liên hệ./.

(có Văn bản Thông báo đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.335
Truy cập hiện tại 252