Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phú Thượng
Ngày cập nhật 24/10/2019

I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - HUV Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã  

Số điện thoại: 0915244546

 

 

 

Đ/c Nguyễn Tấn Lý -  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 

Số điện thoại: 0905242343

 

 

 

II. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

Ông Nguyễn Quốc Phong – ĐUV. Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0916935504

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ông Nguyễn Hữu Toàn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Email: Nhtoan.phuthuonng@thuathienhue.gov.vn

Số điện thoại: 0905584469

 

Ông Phạm Văn GIáo

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

Email: Pvgiao.phuthuong@thuathienhue.gov.vn

Số điện thoại: 0774525125

Ông Nguyễn Tấn Thành

ĐUV , Phó Chủ tịch UBND xã

Email: nvthi.vinhthanh@thuathienhue.gov.vn

Số điện thoại: 0962201717

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ

Bà Trương Thị Thanh Thủy

ĐUV – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã

Số điện thoại: 0915906919

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.335
Truy cập hiện tại 260