Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực  Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã....
Ngày 06/10/2021 UBND phường Phú Thượng ban hành Quyết định công bố HTQLCL 2021 của UBND phường Phú Thượng gồm 123 thủ tục hành chính theo cơchế một cửa và 31 thủ tục liên thông./.    
Ngày 12/10/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền...
Ngày 12/10/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên...
Ngày 06/09/2021 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2202 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã,...
Ngày 28/7/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã Ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...
Ngày 23/03/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 23/03/2021 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi (Đính kèm tập tin)
Ngày 05 tháng 02 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Đính kèm tập tin)...
Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 3226 /QĐ-UBND ngày 22  tháng 12 năm 2020  về Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh...
Ngày 09/12/2020. UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. (Phụ lục đính kèm) 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin dự án
Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2014 (08/01 âm lịch) nhân dân thôn Lương Viện đã nô nức, phấn khởi vì có thêm tuyến đường mới đầu năm. Đến tham dự và cắt băng khánh thành có đồng...
 Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2014 xóm Đông Giáp tổ chức lễ thông đường theo cơ chế đặc thù (nhà nước hỗ trợ 100% xi-măng, 30% cát, sạn). Trước đích đến xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, càng cảm nhận...
Theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND vừa được UBND ban hành, Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ thông qua cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) dự án Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam (giai đoạn 2) - tiểu dự án tại Thừa...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.656
Truy cập hiện tại 4