Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2346/2019/QĐ-UBND phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Căn cứ Công văn số 390/SKHĐT-THQH ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 2 năm việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TU Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gắn...
(Trích Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh)  
    (Trích Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)  
Sáng 4/8/2011, Vụ CNTT và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn để báo cáo danh mục nhiệm vụ, dự án công tác thông tin tuyên...
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong...
 (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 10