Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Ngày cập nhật 25/10/2019

Ngày 25/10, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và Luật phòng chống tác hại của rượu bia cho cán bộ chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị

Dịp này, các đại biểu nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, gồm 10 Chương, 96 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 với một số nội dung cơ bản và cập nhật Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp đó, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, gồm 7 chương với 36 điều, được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, được lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo tại hội nghị.  Đây là đạo luật đầu tiên tại Việt Nam điều chỉnh đầy đủ, hoàn chỉnh đối với vấn đề phòng, chống tác hại của rượu, bia liên quan đến sức khỏe kinh tế và xã hội. Do vậy, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề mà Luật đề cập, nhất là một số quyền liên quan đến người dân nhằm có những giải pháp để triển khai hiệu quả tại đơn vị trong thời gian đến.

http://baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 3