C:\Fportal\ThanhPho\phuthuong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa
Ngày cập nhật 25/10/2019

 Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về Kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần.

* Mục đích của Kế hoạch:

      - Đánh giá việc các địa phương, các sở, ban, ngành triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 1 lần của các địa phương, các sở ban ngành, các tổ chức trên địa bàn tỉnh;

      - Xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

      - Tiến tới đánh giá, tổng kết một năm triển khai đề án Ngày Chủ nhật xanh và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

      Trách nhiệm của  Sở Tài nguyên và Môi trường: là cơ quan thường trực, chủ trì hoạt động kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Đề cương báo cáo gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019./.

Tập tin đính kèm:
https://stnmt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.335
Truy cập hiện tại 249