Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác
Ngày cập nhật 25/10/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nhất được nêu tại Công văn 3763/BKHĐT-HTX được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05/6/2019 vừa qua.

Theo đó, khi tổ chức và hoạt động của hợp tác xã không phù hợp với quy định của luật hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình khác và không rơi vào tình trạng “mất khả năng thanh toán” thì thực hiện chuyển đổi theo 03 bước sau đây:

Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên

Để tiến hành đại hội thành viên thì phải chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết, xác định thời gian, địa điểm và gửi giấy mời… để ra quyết định về việc giải thể tự nguyện và thực hiện chuyển đổi hợp tác xã.

Bước 2: Thực hiện giải thể tự nguyện

Sau khi đại hội thành viên quyết định việc giải thể tự nguyện thì thành lập hội đồng giải thể tự nguyện. Trong vòng 60 ngày, hội đồng giải thể tự nguyện có trách nhiệm:

- Thông báo về việc giải thể tới các cơ quan Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

- Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng, xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã…

Sau đó là làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại cơ quan có thẩm quyền…

Bước 3: Thành lập tổ chức mới

Việc thành lập tổ chức mới được thực hiện theo quy định với tổ chức mới tương ứng.

Công văn này được ban hành ngày 05/6/2019.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 2