Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 31/11/2023 UBNd tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 2734/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã. Đính...
Ngày 08/11/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 2653/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban...
Ngày 03/10/2023. UBND phường Phú Thượng Công bố khảo sát mức độ hài lòng người dân, doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023 khi giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Thượng
UBND phường Phú Thượng Công bố Tình hình giải quyết hồ sơ phường Phú Thượng 9 tháng đầu năm 2023  
Ngày 14/08/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết...
Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1722/QĐ-UBND về Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. (Đính kèm...
Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1420/QĐ-UBND  về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi...
Ngày 24 tháng 05 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1164/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và...
Ngày 23 tháng 05 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1160/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của ổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Ngày 24 tháng 05 năm 2023, UBND phường Phú Thượng ban hành thông báo số 41/TB-UBND về việc tham dự Hội thi trực tuyến tìm hiểu Công tác Cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (Đính kèm Thông...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 4