Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 12/7/2024, UBND phường Phú Thượng ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính phải được số hóa phục vụ công cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết...
Ngày 01/7/2024, UBND phường tiến hành Công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng Quý II/2024 (Đính kèm file)
Ngày 03/6/2024 UBNd phường Phú Thượng ban hành Kế hoạch Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (Đính kèm Kế hoạch)
Ngày 03/6/2024 phường Phú Thượng ban hành Công văn số 224A về việc Tuyên truyền, vận động và hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. (Đính...
Kết quả tổng hợp Đánh giá sự hài lòng Quý I/2024 của UBND phường Phú Thượng
Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên huế ban hành QĐ số 320/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 371/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 362/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi...
Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh TT Huế ban hành QĐ số 2734/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã (Đính kèm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.942
Truy cập hiện tại 154