Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã
Ngày cập nhật 17/10/2021

Ngày 12/10/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. (Quyết định và bộ danh mục kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.656
Truy cập hiện tại 9