Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Kết quả tổng hợp Đánh giá sự hài lòng Quý I/2024 của UBND phường Phú Thượng
Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên huế ban hành QĐ số 320/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 371/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 362/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi...
Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh TT Huế ban hành QĐ số 2734/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã (Đính kèm...
Ngày 25/12/2023, UBND tỉnh TT Huế ban hành Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao...
Ngày 12/12/2023. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 2920/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏtrong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...
Ngày 31/11/2023 UBNd tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 2734/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã. Đính...
Ngày 08/11/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 2653/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban...
Ngày 03/10/2023. UBND phường Phú Thượng Công bố khảo sát mức độ hài lòng người dân, doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023 khi giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Thượng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 22