Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ra mắt ứng dụng đô thị thông minh phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế mGreen
Ngày cập nhật 31/10/2023
Thực hiện Công văn số 8287/UBND-MT ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố Huế về việc hỗ trợ ra mắt ứng dụng đô thị thông minh phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế mGreen trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam”. UBND phường Phú Thượng hướng dẫn sử dụng ứng dụng mGreen như sau:

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 14