Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
4 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)
Ngày cập nhật 12/08/2022
Luật đất đai 2013
Để được cấp Sổ đỏ, người sử dụng đất phải có đủ điều kiện và có thủ tục khá phức tạp. Tuy nhiên, Sổ đỏ sẽ bị thu hồi khi được cấp không đúng quy định, cấp đổi Sổ đỏ…Dưới đây là 4 trường hợp thu hồi Sổ đỏ mới nhất.
Các trường hợp thu hồi Sổ đỏ
 
Theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) đã cấp trong các trường hợp sau:
 
- Trường hợp 1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp;
 
- Trường hợp 2. Cấp đổi Sổ đỏ đã cấp;
 
- Trường hợp 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Sổ đỏ;
 
- Trường hợp 4. Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:
 
+ Cấp không đúng thẩm quyền,
 
+ Không đúng đối tượng sử dụng đất,
 
+ Không đúng diện tích đất,
 
+ Không đủ điều kiện được cấp,
 
+ Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Sổ đỏ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.
 
Lưu ý: Việc thu hồi Sổ đỏ đã cấp không thuộc 04 trường hợp trên thì chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành (khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 5