Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo
UBND phường Phú Thượng thông báo số 155/TB-VPCC của Văn phòng Công chứng Hồ Phi Hùng việc việc Khai nhận di sản thừa kế theo Pháp luật của bà: Sử Thị Kim Cương (Đính kèm thông báo)
Thông báo niêm yết công khai văn bản khai nhận di sản thừa kế (VPCC Hồ Phi Hùng)
Niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Hạng mục: Hệ thống thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, phường Vỹ...
Ngày 21/6/2023, Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế ban hành Thông báo số 1808/TB-UBND về tổ chức công bố, công khai phương án thiết kế hạng mục "cầu đi bô" kết nối công viên Bùi Thị Xuân...
Thông báo Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia/khai nhận di sản (ông Nguyễn Tuấn) của VP Công chứng Phạm Trung Thành (Đính kèm file)
Thông báo Niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Nguyễn Văn Quý) của VP Công chứng Phạm Văn Vinh (Đính kèm file)
Thông báo Niêm yết công khai văn bản khai nhận di sản thừa kế của VP Công chứng Hồ Phi Hùng (Trần Thị Dâu)
UBND phường Phú Thượng Thông báo Niêm yết công khai văn bản khai nhận di sản thừa kế của VP Công chứng Hồ Phi Hùng (Đính kèm Thông báo)
UBND phường Phú Thượng Thông báo Niêm yết công khai văn bản khai nhận di sản thừa kế của VP Công chứng Hồ Phi Hùng (Đính kèm Thông báo)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 17