Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S
Ngày cập nhật 24/10/2023

Thực hiện Công văn số 2887/STTTT-IOC ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh về việc đề nghị phối hợp phát động, hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S. 

Hội thi nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phường về ý nghĩa, tầm quan trọng của nền tảng Hue-S; tuyên truyền có hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân kiến thức về các dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng Hue-S, nâng cao hiểu biết, kỹ năng số trong việc khai thác và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh; góp phần phổ cập nền tảng số, thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số của địa phương.
Hội thi chính thức diễn ra bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 26/11/2023 (gồm 05 tuần thi). Nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành công của Hội thi. UBND phường kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, các TDP...  quan tâm hỗ trợ triển khai một số nội dung sau:
- Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi. 
- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về Hội thi bằng nhiều hình thức như: đưa tin tuyên truyền về Hội thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Hội thi trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trên bản thông tin nội bộ, các nền tảng mạng xã hội cơ quan, đơn vị,… tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia Hội thi.
 
  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.351
Truy cập hiện tại 2