Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
PHÚ VANG: HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH LÚA 3 GIẢM 3 TĂNG
Ngày cập nhật 25/10/2019

      Nhằm giúp nông dân tiếp cận và áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất lúa, để giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích đất. Vụ Hè Thu năm 2017, Trạm trồng trọt và bảo vệ thật vật tỉnh TT Huế phối hợp với trạm trồng trọt và bảo vệ thật vật huyện Phú Vang, thực hiện mô hình  3 giảm 3 tăng.

     Thực hiện mô hình 3 giảm 3 tăng trong vụ lúa Hè thu năm 2017, trạm trồng trọt và bảo vệ thật vật huyện Phú Vang chọn Hợp tác xã nông nghiệp Phú Mỹ 1 làm mô hình với giống lúa Khang Dân diện tích 4,2ha. Kết quả chung của toàn bộ 31 hộ tham gia thực hiện mô hình đã được đánh giá là đáp ứng các tiêu chí đặt ra. 100% các hộ sau khi tham gia mô hình đều đạt hiệu quả giảm chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận. Kết quả qua theo dõi mô hình cho thấy, năng suất vụ lúa mô hình đạt hơn 60 tạ/ha, so với ruộng đối chứng, ruộng thực hiện theo mô hình đã tăng lợi nhuận cho nông dân trung bình hơn 2 triệu đồng/ha/vụ, chủ yếu là do giảm được lượng giống gieo sạ, lượng phân bón, thuốc bảo vệ thật vật và công phun thuốc.

     Thành công của mô hình 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa Hè Thu  không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đấu tư, tăng lợi nhuận mà còn làm thay đổi tập quán canh tác của người nông dân. Bước đầu thực hiện mô hình trên địa bàn HTX nông nghiệp Phú Mỹ 1 đã đạt được kết quả khả quan. Để mô hình được nhân rộng  trong các vụ lúa tiếp theo ngành nông nghiệp huyện Phú Vang tiếp tục vận động nông dân áp dụng mô hình này, nhằm sản xuất lúa đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật đã được hướng dẫn để tạo ra vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, đáp ứng nhu cầu  xuất khẩu.

www.phuvang.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 9