Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của sông có đê
Ngày cập nhật 24/10/2019

            Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2019/NĐ-CP ban hành ngày 17/6/2019 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của sông có đê.

Theo đó, tổ chức tư vấn lập quy hoạch thủy lợi phải đáp ứng đủ yêu cầu:

Về nhân lực: Các chuyên gia của tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi hoặc chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập. Ngoài ra:

- Có tối thiểu 01 chuyên gia tư vấn có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch;

- Có tổi thiểu 05 chuyên gia tư vấn đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành;

- Chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch chuyên ngành đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng chuyên ngành;

- Chuyên gia tư vấn chủ trì lập các chuyên đề chính của quy hoạch đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành.

Về năng lực: Có tư cách pháp nhân và đã thực hiện ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định chi tiết yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6/2019.

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 18