Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ngân hàng chính sách xã hội ban hành sản phẩm mới: Tiết kiệm gửi góp linh hoạt
Ngày cập nhật 24/10/2019

Lâu nay Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thường được người dân mặc định hiểu là Ngân hàng cho người nghèo và diện chính sách vay vốn sản xuất nhằm thoát nghèo bền vững. Do đó  bên cạnh nghiệp vụ cho vay thì việc triển khai huy động tiết kiệm trong cộng đồng dân cư đang được Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện, Ngân hàng dùng chính nguồn tiền huy động tiết kiệm này để cho vay đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thay vì gửi tiền tiết kiệm chỉ có lãi, việc gửi tiền tiết kiệm ở NHCSXH còn mang ý nghĩa nhân văn cao cả: giúp chính phủ giảm áp lực về huy động vốn, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn thiếu vốn sản xuất và các đối tượng chính sách khác có thêm nguồn vốn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Thông qua NHCSXH, mỗi người gửi tiền tiết kiệm là chính bản thân mình chung tay thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Hiện nay tại NHCSXH đang triển khai các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, và đặc biệt từ tháng 8/2019 NHCSXH đã ban hành một sản phẩm gửi tiền tiết kiệm hoàn toàn mới: tiết kiệm gửi góp linh hoạt.

Tiết kiệm gửi góp linh hoạt là sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho phép người gửi tiền được gửi nhiều lần không theo định kỳ trong suốt thời gian gửi tiền, số tiền gửi mỗi lần không cố định, với lãi suất  NHCSXH niêm yết tại từng thời điểm gửi. Chỉ được rút gốc và lãi một lần khi đến hạn và được hưởng tiền lãi theo số tiền thực gửi với lãi suất và thời hạn tính lãi của từng lần gửi.

Đặc tính của sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt:

 - Loại tiền huy động: Việt Nam Đồng (VNĐ)

- Số tiền gửi tối thiểu mỗi lần: 100.000 VNĐ.

- Kỳ hạn gửi: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng.

- Loại sở hữu tiền gửi: cá nhân

- Phương thức trả lãi: Lãi của khoản tiền tiết kiệm được trả cho người gửi tiền sau khi kết thúc kỳ hạn gửi tiền.

- Phương pháp tính lãi: Tiền lãi của khoản tiền gửi tiết kiệm gửi góp linh hoạt bằng tổng tiền lãi của các khoản tiền gửi.

Địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH: Tại trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các điểm giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội tại các xã, thị trấn vào ngày giao dịch cố định. Với các Thẻ tiết kiệm gửi góp linh hoạt được mở tại điểm giao dịch xã, những lần gửi tiếp theo không vào ngày giao dịch xã có thể gửi tại trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Lãi suất do Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo trong từng thời kỳ, cụ thể thời điểm hiện tại như sau: