Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động
Ngày cập nhật 24/10/2019

        Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 28/8/2019.

  Theo đó, để bảo đảm quyền dân chủ cũng như những quyền lợi khác của người lao động, để thực hiện vai trò, trách nhiệm của công đoàn đặc biệt là công đoàn cơ sở, tổ chức công đoàn đề xuất thêm quyền lợi cho người lao động.

  Trong đó, có thể kể đến những đề xuất nổi bật như:

- Người lao động cần được biết tình hình sản xuất kinh doanh của phòng, ban, phân xưởng (nếu cần thiết); Nội quy, quy chế liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động như: Chính sách tiền lương; Tình hình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; Hỗ trợ nuôi con nhỏ, nhà ở…

- Người lao động được tham gia quy trình xử lý, giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động…

- Bổ sung quyền được quyết định của người lao động phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp: Mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện, tham quan, du lịch...

- Người lao động được tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm…

- Đề xuất thêm các nội dung về dân chủ thông qua hộp thư góp ý, diễn đàn, bản tin, trao đổi trực tiếp… vào quy chế.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 10/9/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 30