Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Phổ biến các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Ngày cập nhật 20/03/2023

Thực hiện Công văn số 1683 của UBND thành phố Huế về việc Phổ biến các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. UBND phường Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết được 

thông qua để phổ biến trên Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 24