Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày cập nhật 06/12/2021
Để triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngày 23/11/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 11215/UBND-TĐKT yêu cầu thực hiện các nội dung sau:
 
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung tại Chỉ thị nêu trên.
 
 - Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp Thanh Tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
 - Giao Thanh Tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên.
 
  Ban biên tập Trang thông tin điện tử phường xin đăng tải toàn bộ thông tin Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.656
Truy cập hiện tại 111