Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Sản xuất kinh doanh, mùa vụ
Đây là nội dung đáng chú ý nhất được nêu tại Công văn 3763/BKHĐT-HTX được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05/6/2019 vừa qua.
Ngày 11/7/2019 mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
      Nhằm giúp nông dân tiếp cận và áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất lúa, để giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích đất. Vụ Hè Thu năm 2017, Trạm trồng...
      Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo đó, ngoài được hỗ trợ sản xuất lúa hàng năm, người sản xuất lúa còn được hỗ trợ sản xuất lúa...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.766
Truy cập hiện tại 26